ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

داد دربرابر بیداد

تاریخ درج : سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در رابطه با حکیم ابوالقاسم فردوسی یادداشتی در اینستاگرام منتشر کرد.فردوسی، شاعرِ هنرمندِ فضیلت هایِ اخلاقی فرازمانی و فرامکانی است. در شاهنامه، انسانی به عنوان قهرمان برجسته می شود که می‌تواند در هر زمان و در هر مکان از بی اخلاقی ها و بداخلاقی ها فاصله بگیرد و به ارزش‌های والای انسانی نزدیک شود. قهرمان های فردوسی انسان‌اند با همه قوت ها و ضعف‌ها.شخصیت‌ها براساس ارزش‌ها ساخته می‌شوند و نه ارزش‌ها منحصر به وجود قهرمانان. قهرمانان فردوسی برای این ساخته می شوند تا به «داد» در برابر «بیداد»، به «راستی» در برابر «دروغ» و به «فروتنی» در برابر «گردن‌فرازی» و به «مهر» در برابر «خشم» و به «خرد» در برابر «جهل» عملا معنا بخشند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73498

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی