ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

داستان پدر

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
اینستا + خبر

24 سال گذشت. كودكی و نوجوانی سختی بود. لذتِ بودنِ پدر رو خیلی نفهمیدم. دوازده ساله بودم كه صدای كمک خواستنش رو از پنجره شنیدم و نتونستم كمكی كنم. كیف قاپ‌ها زندگیش رو تمام كردند و هیچوقت پیدا نشدند.حالا فقط تصاویری مبهم از پدرم در ذهنم مانده. هرسال نوزده دی، تمام لحظاتش مثل فیلم جلوی چشمم میاد تا برسه به عصرش و تمام، شروع دورانی سخت و تلخ! همه زندگیم چه تلخ و چه شیرینش، خدارو شكر كردم كه مادرم با همه ناملایمتی ها   ماند و ما رو به اینجا رسوند.همه آدم‌ها هم غم دارند هم شادی، شاید فقط یكیش رو همیشه نشون بدهند.همیشه شاد باشید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66245

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی