ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دانستنی‌های حقوقی

تاریخ درج : شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

جاسازی مواد مخدر در خودرو چه مجازاتی دارد؟ 

گاهی اوقات پیش می‌آید که افراد برای ضربه زدن به دیگری اقدام به جاسازی موادمخدر در خودرو می‌کنند تا از این طریق او را اذیت کنند. اما ضربه زدن به دیگری و جاسازی موادمخدر برای ضربه به راننده مجازات دارد و از نظر قانونی جرم به حساب می‌آید. اگر شخصی برای اینکه فردی دیگر را متهم کند و در محل زندگی یا خودروی او موادمخدر جاسازی کند، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. بر اساس این ماده قانونی اگر فردی وارد خانه و  خودروی دیگری شود و موادمخدر جاسازی کنند، مجازات قانونی سنگینی را باید تحمل  کند.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107232

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی