ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دانستنی + هفته

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

اگر شوره سر دارید بدانید ویتامین آ بدنتان کم است.

اگر کمر درد یا پا درد داریداحتمال دارد کمبود ویتامین دی داشته باشید.

اگر مرتب خارش پوست دارید  احتمال دارد کمبود روی داشته باشید.

اگر مرتب هوس شیرینی می کنید احتمال دارد کمبود کروم داشته باشید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79514

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی