ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دانشگاه فنی حرفه ای 31 مرکز رشد و نوآوری دارد

تاریخ درج : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار است

درحالی‌که کشور با رشد آمار اشتغال در حوزه دیجیتال و فناوری به سمت تغییر محور کارآفرینی از صنایع کلاسیک و سنگین به سمت فناوری‌های نوین پیش می‌رود، هر  روز بر اهمیت ایجاد مراکز رشد برای گسترش آموزش و  ریل‌گذاری مسیر  استارتاپ‌ها افزوده می‌شود. در همین رابطه رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای از راه‌اندازی ۱۵ مرکز رشد و همچنین حدود ۱۶ مرکز نوآوری خبر داد و گفت : مراکز رشد طی دو هفته اخیر و مراکز نوآوری تا قبل از سال جدید راه‌اندازی می‌شوند. به گزارش مهر، ابراهیم صالحی عمران گفت: طی دوهفته آینده ۱۵ مرکز رشد راه‌اندازی خواهد شد همچنین حدود ۱۶ مرکز نوآوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قبل از سال جدید افتتاح می‌شود.وی ادامه داد: بر اساس توافقاتی که صورت گرفته، مقررشده فضای موردنیاز برای راه‌اندازی این مراکز توسط دانشگاه تامین و تجهیزات موردنیاز نیز توسط معـاونت علمی و فنــاوری ریاست جمهوری تهیـه شود.رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای برنامه بعدی این دانشگاه را ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90875

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی