ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دربند آزادی

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

آزادی زاییده قاعده‌مندی است. من فقط هنگامی می‌توانم آزاد باشم که دیگری نتواند از برتری جسمانی، اقتصادی یا هر نوع برتری دیگرش بر من برای دربند کشیدن من و از بین بردن آزادی‌ام بهره گیرد.

داوید امیل دورکیم جامعه‌شناس فرانسوی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110589

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی