ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

درحاشیه‌ ماندن و خارچشم‌ بودن

تاریخ درج : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

فرانکو مورتی چنان‌که در «بورژوا در میانه‌ تاریخ و ادبیات» می‌نویسد: «در مقامِ مورخ ادبیات بیش از آنکه بر رابطه‌ واقعی میان گروه‌های مشخص اجتماعی - بانک‌داران و کارمندان عالی‌رتبه، صاحبان صنایع، پزشکان و غیره - تمرکز کنم، به انطباق میان اشکال فرهنگی و واقعیت‌های طبقه‌ی جدید توجه دارم و مثلا می‌پرسم چگونه واژه‌ای چون آسایش ویژگی‌های مصرف مشروع بورژوایی را مشخص می‌کند؛ یا چگونه سرعت داســــتان‌گــــویی با نظم نوین زنــــدگی سازگـــــار می‌شود. به این‌ ترتیب، من بورژوا را در منشور ادبیات تجزیه می‌کنم» و این مسئله‌ای است که مورتی در کتاب خود دنبال می‌کند. او در مقاله‌ کتاب «ادبیات و جهان» موضع خود را نسبت به وضعیت اخیر ادبیات روشن کرده بود:امروزه دیگر ادبیات ملی معنای چندانی ندارد: آغاز عصر ادبیات جهان است و همه باید برای تسریع ظهور آن مشارکت کنند. مورتی معتقد است که این تلقی از ادبیات چندان هم جدید نیست، بلکه گوته و مارکس و انگلس هم سالیانی پیش‌تر چنین باوری داشته‌اند. مورتی در مواجهه با مفهوم «ادبیات جهانی» چنین رأی می‌دهد: «هیچ دلیل موجهی برای مطالعه و بررسی ادبیات جهانی وجود ندارد، جز این: درحاشیه‌ ماندن و خارچشم‌ بودن، چالش دائمی معنوی برای ادبیات‌ ملی.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77453

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی