ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

درماندگی

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

درماندگی کشاورزان و دامداران از خشکسالی امسال؛ بیرجند؛ نماز طلب باران.سال دیگر در تهران بحران آب جدی خواهد بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66833

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی