ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دست همکاری شورای پنجم با کارآفرینان

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
اکوسیستم کارآفرینی اصفهان تقویت می شود

عضو شورای شهر اصفهان گفت: این شهر  دسترسی خوبی به طبقه خلاق خود دارد اما تاکنون به‌خوبی از این طبقه استفاده نکرده است. به گفته کوروش خسروی،  با توجه به جمعیت جوان اصفهان، پیش می‌آید ایده‌ای برای ایجاد کسب‌وکار وجود داشته باشد، اما فرد صاحب ایده، کسی را برای مشورت کردن در ارتباط با ایده موردنظر پیدا نکرده یا وقتی نیاز به تیمی برای راه‌اندازی ایده داشته یا حتی  دنبال منابع مالی خطرپذیر می‌گردد، دستش خالی مانده است.  کوروش خسروی در تعریف ایده گفت: ایده به معنای جرقه، نوآوری و پیدا کردن فرصتی در بازار است که تاکنون موردتوجه نبوده است. اصفهان با توجه به برخورداری از امکانات نسبی و فرهنگ مردم ساکن در آن، یکی از بهترین اکوسیستم‌های کارآفرینی ایران به شمار می‌رود، به‌طوری‌که در غرب آسیا تنها چهار شهر رقیب اصفهان هستند.وی  بابیان اینکه از سال 2010 ارتباط تنگاتنگی بین شهرهای مختلف دنیا برای جذب طبقه خلاق شکل‌گرفته است، تاکید کرد: اصفهان نخستین شهر کشور است که به‌طورجدی برای تقویت اکوسیستم‌های کارآفرینی فعالیت می‌کند و شورای پنجم با کارآفرینان دست همکاری داده است.خسروی تصریح کرد: در این راستا نقشه‌هایی تهیه‌شده که برای‌مثال در کدام نقاط شهر اکوسیستم‌های کارآفرینی وجود دارد تا  کارآفرینان بدانند به کجا باید مراجعه کنند، آموزش ببینند و دفتر کار راه‌اندازی کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83528

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی