ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دعا کن

تاریخ درج : شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
اینستا + خبر

وقتی دعا می کنی، دعای تو از این جهــان خارج می شود و به جایی می رود که هیچ زمانی نیست.دعایت به قبل از پیدایش عالم می رود.دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را می نویسند می رودو تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت می نویسد.و مولانا می گوید :
گر در طلب گوهر کانی، کانی گر در هوس لقمه نانی، نانی
این نکته رمز اگر بدانی، دانی هر چیز که در جستن آنی، آنی...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/55350

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی