ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دلتنگی‌های زمانی

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

زهره قندهاری

 

چند ماهی بود که با مرجان دختر همسایه‌مان عقد کرده بــــودم. سال‌ها بود که او را می‌خواستم و امسال بخت توفیق داد که با هم ازدواج کنیم؛ اما از زمانی که قرار بود به ســـربازی بـــروم انگار دنیــا را می‌کوبیدند توی سرم. از قضا هم افتاده بودم کرمان. تنها پسر خانواده بودم و مادرم علاقه زیادی به من داشت و نمی‌توانست دوری مرا تحمل کند؛ حالا هم که نامزد کرده بود دلتنگی هایم بیشتر می‌شد. فقط دو ماه سربازی رفته بودم و دیگر حاضر نبودم بروم. یک هفته بود هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم، پدرم می‌گفت: از دست قانون نمی‌توانی فرار کنی، باید بروی. امروز نرفتی، فردا باید بروی. آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته. با این حرف ها بیشتر آتش می‌گرفتم. از زمانی که با دختر همسایه نامزد شده بودم دلم یک جا بند نبود و مدام هوای اصفهان به سرم می‌زد. مرجان بارها به من گفته بود تو برو سربازی و من می روم دانشگاه. من هم دلــــم بـــرای تو تنگ می‌شود؛ ولی باید این مدت را دوام بیاوریم. مادرم هــــم که کلا بــا ســـربازی رفتــــن مــــن مخالف بود. دلش می‌خواست بروم اندونزی پیش خالم و در یک رستوران کار کنم؛ اما پدرم مخالفت می کرد از اینکه من بخواهم به خارج از کشور بروم. او می گفت: امیر در کشور خودمان باشد، بهتر است. ما که یک پسر بیشتر نداریم پس باید پیش خودمان باشد. خاله اش در یک رستوران کار می کند و اصلا کاری به کار او ندارد. امیر اگر برود ما از زنده و مرده او بی خبریم، بگذار در همین ممکلت خودمان باشد. پسر جان از قانون نمی‌توانی فرار کنی؛ حتی اگر بخواهی خارج از کشور هم بروی باید یا به سربازی رفته باشی و کارت پایان خدمت داشته باشی یا معافیت. پس بیخودی وقتت را تلف نکن و برو سربازی. مرجان هم کلی درباره این موضوع با من صحبت کرد. یک ماه از نرفتن من به سربازی می گذشت که نامه‌ای از طرف محل خدمت مبنی بر اینکه شما به سربازی نیامده اید، دریافت کردم. با اینکه اصلا حالی برای رفتن نداشتم به یاد حرف‌های پدرم افتادم که از قانون نمی توان فرار کرد و قرار را بر فرار ترجیح دادم و دوباره به محل خدمت برگشتم. دوری از خانواده و دلتنگی برای نامزدم همچنان ادامه داشت. ای کاش قانونی هم برای دلتنگی وجود داشت.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68572

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی