ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دل شوره

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
اینستا + خبر

گاه #دلشوره ها تمام وجودت را می‌خورند ...
آنگاه که بر سر #دوراهی های زندگی نزدیک است جان بدهی ...
آن وقت ک نه #دلِ ماندن داری و نه پای #رفتن ...
چقدر گاهی زندگی سخت است ...
برای هم #دعا کنیم

 

پ ن:این المضطر الذی یجاب اذا دعی؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66495

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی