ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دهه شصتی‌ها برنده اند!

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

فردریش شیلر می‌گوید «بیکاری نه تنها موجب پریشانی فکر و ناراحتی خیال است، بلکه کدورت و پشیمانی همیشگی و باطنی به دنبال دارد»،حالی که اکنون در بین جوانان تحصیل‌کرده بیکار بدون پارتی رواج دارد. حالی به ظاهر ساده اما در باطن انواع مشکلات فردی و اجتماعی را در پی دارد.افرادی که سال ها وقت را صرف کسب علم و دانش کردند، سال ها در دورافتاده ترین دانشگاه ها درس خوانده اند اما امروزه حتی برای آنان یک شغلی وجود ندارد که بتوانند حداقل های معیشتی را تامین کنند.در گذشته‌های نه چندان دور، همه پدران و مادران فرزندان خود را نصیحت می کردند که علم بهتر از ثروت است و بیشتر جوانان امروز و کودکان گذشته با این ذهنیت به درس و تحصیل خود ادامه دادند که روزی با علم به ثروت می‌رسند. به ویژه جوانان دهه شصتی.اما غافل از اینکه همین مدرک دانشگاهی که برایش سال‌ها زحمت کشیدند و علاوه بر زحمت، هزینه های زیادی را نیز بر دوش خانواده های خود گذاشتند، امروزه شده مایه ننگ و عامل اصلی بیکاری.از فوق دیپلم بگیر تا فوق لیسانس و دکترا، بیکار همانند یک زن خانه دار مانده اند. به لطف وجود شبکه های اجتماعی خیلی از جوانان بیکار دیگر شب و روز هم ندارند، دائما سرشان در گوشی است. شرکت‌های خصوصی هم یا ورشکسته شده‌اند یا نیمه تعطیل و در حال تعدیل نیرو.شرکتی هم نیرو بخواهد از آشنایان خود استخدام می کند یا شرایط سابقه کاری جلوی پای بیکاران می‌گذارد و هنوز دهه شصتی ها شاغل نشده اند که دهه هفتادی ها هم به بازار کار آمدند و دهه هشتادی‌های عجیب و غریب عن‌قریب است که دوش به دوشمان بایستند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75226

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی