ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دید‌بان محیط‌زیست

تاریخ درج : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
مشارکت کودکان محله سنبلستان در بهبود محیط‌زیست (3)

مهری شاه‌زیدی/ دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی

در دو یادداشت قبل که به موضوع مشارکت کودکان محله سنبلستان در بهبود محیط‌زیست پرداختم، درباره این موضوع صحبت کردم که برای واردکردن کودکان محله سنبلستان به عرصه مشارکت محیط‌زیستی در ابتدا یک گروه پسر هشت تا 12 ساله را شناسایی کردم که ارتباطم با آنها موفقیت‌آمیز نبود. آنها با من همراهی نکردند. جواب پرسش‌هایم را نمی‌دادند و من را مجبور کردند راه دیگری را برای ارتباط با بچه‌ها انتخاب کنم؛ به همین دلیل، تصمیم گرفتم گروه‌های دیگری از کودکان محله سنبلستان را شناسایی کنم. یکی از روزهایی که ناامیدانه در محله چرخ می‌زدم، تعدادی دختر هشت تا 10 ساله دیدم که کنار یک فضای سبز کوچک در جوار مادربزرگ‌هایشان مشغول بازی بودند. واقعا خوشحال شدم. پیش‌شان رفتم و آنها با چایی و بیسکویت از من پذیرایی کردند. حدود دو بار برای آشنا شدن به آنها سر زدم و از بار سوم مرا پذیرفتند و تا امروز این همکاری ادامه یافته است. نقاشی‌ای که در یادداشت اول دیدید و این نقاشی، حاصل همان آشنایی اولیه است. از ستاره عزیز به خاطر نقاشی زیبایش تشکر می‌کنم. ستاره در این نقاشی نشان داده است که دوست دارد فضای سبز کنار خانه‌شان چگونه باشد. نقاشی از ستاره طالقانی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102341

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی