ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دیندار شدن در نگاه شریعتی یک پروسه است

تاریخ درج : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
سوسن شریعتی در نشست «شریعتی و روشنفکری دینی»:

نشست «شریعتی و روشنفکری دینی» به‌همت انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان و انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.  سوسن شریعتی،  بیژن عبدالکریمی،هادی خانیک و حسین مصباحیان از سخنرانان این نشست بودند.در این نشست، سوسن شریعتی، فرزند علی شریعتی گفت:  شریعتی متفکری در در راستای اصلاح دینی است که با تکیه بر پروژه اجتماعی به دنبال این اصلاح بود و همه این بعد را از او می شناسند؛ اما نه در زمان خودش و نه امروز بر سر آن اجماع نیست و بسیاری نقد می‌کنند که ممکن است اصلاح دینی غلط بوده باشد در اندیشه شریعتی تحت عنوان «انسان قرن بیستمی» انسان یک موجود بی افسون و بی افسانه قلمداد می شود. شریعتی در این نگاه همچون یک مصلح اجتماعی و منتقد دینداری و متفکر انسانی است. شریعتی قصد داشت در دو مخاطب تردید ایجاد کند. انسان مومن به این تردید بیفتد که چرا به دین روی آورد و انسان بی دین را به صورتی دیگر مردد کند. او ترس از بی دینی ندارد، بلکه مبلغ و تخریب کننده آن است و این را با کویر و هبوط شروع می کند.دیندار شدن در نگاه شریعتی یک پروسه است. شریعتی متهم است که رویکردش به دین، ابزاری است اما او بازنگری بنیادی نسبت به اندیشه های دینی داشته است. شریعتی تجربه دینی را تجربه‌ای مقصوددار می‌دانست نه مقصددار که توانست آن را به تجربه‌ای آزادی‌بخش تبدیل کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/62824

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی