ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

راز گرانی تازه در بازار خودرو

تاریخ درج : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

نرخ ارز، تورم انتظاری و حضور پررنگ دلالان در بازار خودرو. مهم‌ترین عوامل موثر  قیمــــت خودرو هســــتند.بسیاری از کارشناسان مدت‌هاست نسبت به رفتار هیجانی مشتریان در مواجهه با نوسانات بازار خودرو هشدار می‌دهند. به گزارش ایسنا، هر چند رفتارهای هیجانی سمت تقاضا، واکنشی است نسبت به عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو، با این حال به نظر می‌رسد این رفتارها سمت و سوی مشخصی ندارد، به طوری که در برخی مقاطع مشتریان به بازار خودرو پشت کرده و تقاضا افت می‌کند و در زمان‌هایی نیز تقاضا به بالاترین میزان خود می‌رسد و عرضه خودروسازان پاسخگوی تقاضای بازار نیست.این افت و خیز تقاضا، تاثیر زیادی بر قیمت محصولات تولیدی داشته و در برخی موارد نیز آشفتگی بازار را به‌همراه دارد. به این ترتیب نقش طرف عرضه در‌ایجاد نوسان قیمتی در بازار خودرو امری واضح و‌مشخص است. اما در اتفاقات هفته گذشته بازار که قیمت‌ها روند صعــــودی به خود گرفت برخی تحلیلگران بر نقش موثر متقاضیان خودرو تاکید دارند و اینکه رفتارهای هیجانی آنان را یکی از عوامل آشفتگی بازار می‌خوانند، به‌طـــــوری‌کـــه برخی متقاضیان با انتظار تورمی سال آینده به بازار هجوم آورده و هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کردند که همین موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها در سطح غیرمعقولی شد. به این ترتیب بخشی از تقاضا به‌دلیل بی‌اعتمادی به شرکت‌های خودروساز در‌زمینه تولید همراه با کیفیت و همچنین تورم انتظاری این روزها در بازار شکل گرفته است. در این بین اما برخی مشتریان نیز افزایش قیمت‌ها را تنها حبابی خواندند که با افزایش تولید این حباب از بین خواهد رفت. برخی کارشناسان نیز در این مورد با‌مشتریان هم‌نظر بودند، به‌طوری‌که تاکید بر‌نخریدن خودرو در شرایط کنونی داشتند. آنها با‌این ادله که دلالان و واسطه‌گران بار دیگر سرمایه خود را به سمت بازار خودرو حرکت دادند و همین عامل منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها شده، خریداران را از‌خرید بر حذر داشتند.کارشناسان معتقدند سه مولفه موثر روی قیمت خودرو در شرایط فعلی فعال شده است. نرخ ارز، تورم انتظاری و حضور پررنگ دلالان در بازار خودرو. آنها می‌گویند: در شرایط حاضر نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته است. از طرف دیگر به‌دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران و‌سیاست‌های اتخاذ شده این ذهنیت در جامعه تشدید شده است که سال آینده به دلیل افزایش نرخ تورم، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد، بنابراین یک تورم انتظاری در ارتباط با سال آینده در‌اذهان شکل گرفته است. بنابراین کارشناسان معتقدند تورم انتظاری شکل‌گرفته بیشترین سهم را در تفکر متقاضیان دارد. در راستای شکل‌گیری همین تفکر شاهد هستیم که سرمایه‌های سرگردان نیز بر اساس همین تحلیل به بازار ورود می‌کنند. وجود سرمایه‌های ســـرگردان و تورم انتظاری شکل‌گرفته دست در دست هم سبب افزایشی شدن نمودار قیمت در بازار خواهند شد. کارشناسان تنها مسئله‌ای را که می‌تواند صعود قیمت‌ها در بازار را متوقف کند، افزایش عرضه مطرح می‌کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90955

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی