ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

راهکارهای پیشگیری از رانندگی‌های پرخطر

تاریخ درج : سه شنبه ۲۲ امرداد ۱۳۹۸

احساسات و هیجانات خود را كنترل كنید؛ نه اینكه اجازه دهید خودتان تحت كنترل هیجانات قرار بگیرید؛ حتی در رانندگی. این نوع تفکر موجب می‌شود عادت كنید از رانندگی خود بیشتر لذت ببرید و اطرافیان شما هم آسودگی‌خاطر و آرامش بیشتری داشته باشند.متانت، صبر و آرامش نشانگر شخصیت شماست؛ پس سعی كنید هنگام رانندگی هم این تعامل صحیح  اجتماعی را به معرض نمایش بگذارید. رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی را محترم شمرده و از تشویق رانندگان پرخطر پرهیز کنید؛ حتی سعی كنید موجب كاهش رفتارهای پرخطر در رانندگی شوید.در صورت داشتن اضطراب و استرس مفرط  یا نگرانی و ناراحتی روانی از رانندگی پرهیز کنید. در این موارد بهتر است فرد دیگری رانندگی کند یا از وسیله دیگری برای رسیدن به مقصد استفاده کنید. استفاده از الکل، مواد محرک و مخدر، حشیش و سایرمواد روان‌گردان در هر زمان مضر و غیرقابل قبول است.  در صورت استفاده از داروهای خواب‌آور‌ ‌كمتر اقدام به رانندگی کرده و از رانندگی‌های طولانی پرهیز کنید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/99620

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی