ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

راویان تاریخ

تاریخ درج : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
آغاز محاکمه مصدق

هفدهم آبان سال 1332، دو ماه و 21 روز پس از كودتای 28 مرداد، محاكمه دكتر محمد مصدق كه در بازداشت بود،  به اتهام ضدیت با سلطنت و قصد بركناركردن شاه و نیز به عنوان مسبب وقایع 25 تا 28 مرداد در محكمه نظامی تهران آغاز شد. دكتر مصدق هنگام معرفی، خود را نخست وزیر قانونی ایران اعلام و به صلاحیت محكمه اعتراض كرد و گفت كه تنها دیوان عالی كشور می‌تواند رئیس دولت را بازخواست قضایی كند. با بیان این مطلب، جلسه محاكمه به مدت یک هفته تعطیل شد تا اعضای محكمه كه چند افسر ارشد بودند به صلاحیت خود رسیدگی كنند. دكتر مصدق گفته بود كه طبق قوانین ایران، دیوان عالی كشور جای رسیدگی به قصور نخست وزیر و وزیران است.وی بركناری خود را یک كودتا با نقشه خارجی خوانده و گفته بود : «جز با رای عدم اعتماد پارلمان، فردی دیگر حق بركناری نخست وزیر را ندارد  و در صورت وقوع چنین عملی، مرتكب عمل باید به اتهام نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن اراده مردم محاكمه و مجازات شود. كودتا یعنی بركنار كردن دولت از طرق غیرقانونی و بنابراین كودتاگران مجرم‌اند، نه من كه برگزیده ملت و رئیس قانونی دولت هستم.  عامـــــل و دست‌نشانده بیگانه خائن و مجـــرم است، نه من. جرم بزرگ من، ملی کردن نفت ایران و برهم زدن نظام سیاسی-اقتصادی ایران بود که دولت لندن از قرن گذشته آن را طرح‌ریزی کرده بود تا وطن مارا به صورتی که می‌خواهد اداره کند. من با قدرتی مبارزه کردم که کارش استثمار ملل، جاسوسی، پشت هم اندازی و در عقب‌ماندگی نگهداشتن ملل مدنظر بود.  خواستم با این کار، ملل تحت انقیاد و ستم و فرو برده شده در جهل و فساد در گوشه و کنار جهان را بیدار کنم که بپاخیزند و زنجیرهای بردگی استعمارگران و سلطه‌جویان را پاره کنند. من نگران جان خود نیستم. من به ملت ایران و نه به آن گروه معلوم الحال و فاقد وجدان و شرف که پول و وعده گرفتند و به خیابان‌ها ریختند اعتماد و ایمان کامل دارم. »از سایت تاریخ ایرانیان در این روز

url : http://www.isfahanziba.ir/node/103054

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی