ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

# روزنامه_نگاری

تاریخ درج : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

مجید احمدی نیا: پنج سال پیش، ۱۳۹۳، از روزنامه اعتماد حق‌التحریر دو گزارش و مصاحبه رو گرفتم، گمانم صد هزار تومن. پنج سال بعد، ۱۳۹۸، بعد از چند ماه از انتشار مصاحبه در هفته‌نامه‌ای، چهل هزار تومن حق‌التحریر گرفتم. # روزنامه_نگاری در ایران. روزنامه‌نگاری شغل نیست؟ آمنه شیرافکن: ترسم اینکه روزگاری در این مملکت واحد درسی # پرونده_سازی هم به دروس رشته # روزنامه_نگاری اضافه شود!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/98565

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی