ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

روغن اسپند؛ ضد درد مفاصل

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

مــحــمـــــد حســــیـــــن شفیعــــــی، یکـــی از تولیدکنندگان روغن هــــای گیاهی به خواص  یکی از این روغن هاکه بسیار مفید است، این گونه اشاره می کند: روغن اسپند خواص زیادی دارد و برخـــی از ترکیبات آن شـــامل پروتئیــن، آلکالوئیدهای آزاد فیبر، تیامین و... است.

 

 

     خواص از نظر طب سنتی
در درمان سياتيک و درد مفاصل موثر است، رطوبت ريه و سينه را خشک می كند، بادهای روده را تحليل می برد، نيروی بدن را افزايش می دهد، مدر و قاعده‌آور است، سهل سودا و بلغم و ضد كرم كدو است، خلط های غليظ و لزج را می برد و ادرار بول را زياد می كند .

 

 

   خواص طی تحقیقات
بررسی ها نشان داده است روغن اسپند به دلیل گرم و خشک بودن اثر سردی و رطوبت مفاصل را برطرف کرده و در درمان سیاتیک و درد مفاصل بسیار موثر است، در ضمن دانشمندان دریافته اند که آلکالوئیدهای هارمین و هارمولین و هارمولول باعث افزایش قوای بدنی در موش می شود .همچنین بر اســـاس تــــحـــقــــیــــقـــات این نوع روغــن در درمـــان درد ســـیــــاتـــیــــک و مفاصـــل و اسپاسم و گرفتگی عضلات (قولنج) بسیار موثر است .

 

 

   نحوه مصرف
 روغن اسپند به صورت ماساژ دو تا سه نوبت به تیره کمر و پاها ماساژ داده شود یا مقداری از روغن تنقیه شود.

 

 

   منبع مصرف
مصرف زیاد آن می تواند باعث مشکلات روانی، استفراغ، افزایش بزاق و رعشه شود و در زمان شیردهی و بارداری ممنوع است.بـــــرای اطـــــلاعـــــات بیشــتر در ایــــن زمـــیـــــنــــه می توانید با شماره 09136876626 تماس بگیرید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66444

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی