ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زمان بازگشایی زاینده رود مشخص نیست

تاریخ درج : دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت تحویل حق‌آبه ها باید در جلسه شورای هماهنگی آبریز زاینده رود مشخص شود، گفت: هنوز زمان بازگشایی زاینده رود و میزان آب تحویلی برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان نامعلوم است. اسفندیار امینی در گفت‌وگو با ایمنا درباره آخرین وضعیت رودخانه زاینده رود و تحویل حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر کسی پاسخگوی تحویل حق‌آبه کشاورزان شرق نیست و اعلام می شود که امسال میزان ذخیره سد زاینده رود بسیار کم است؛ اما در این شرایط حق‌آبه مردم اصفهان به مصرف استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد و همچنین صنعت می رسد.وی با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند به کشاورزان، آب را در موعد کشت تحویل ندهد، تصریح کرد: طی چند سال گذشته در شورای هماهنگی آبریز زاینده رود سهم و حق‌آبه های بخش های مختلف از زاینده رود حتی در سال های کم آبی مشخص شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/57974

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی