ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زنان پشت فرمان اتوبوس‌ها و کامیون‌ها

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

فرحناز مقدس خو

 

 

رانندگی زنان ، جلوه های اجتماعی دیگری نیز دارد .زنان زیادی هستند که رانندگی را به عنوان شغل خود برگزیده اند و از وسیله نقلیه‌شان ،در قالب راه کسب درآمد استفاده می کنند.زنان راننده تاکسی ، اتوبوس ، کامیون و زنانی که در آژانس های مسافر بری کار می کنند ، زنانی هستند که علاوه بر کسب مهارت هـای لازم رانـنـدگــی،  با دنیایی مردانه ، خشن و سنگین مواجه‌اند و هر روز باید در رقابتی سرسختانه برای بقا شرکت کنند . آنچه این گونه مشاغل را سنگین تر می کند، فشار عوامل بیرونی و عدم درک و پذیرش جامعه است . زنان راننده برای مشخص کردن نقش و جایگاهشان در مشاغلی که دارند ، با سد عظیمی از مخالفت ها، برخوردها و مقاومت ها مواجه‌اند که عبور از آنها به فرهنگ سازی واصلاح رفتارهای غلط اجتماعی نیاز دارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75230

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی