ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زندگان مرده

تاریخ درج : دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۹۹

فکر کنم، ما زنده بودیم. ما بودیم که مثل آدم‌هایی بی‌احساس و سنگدل به این‌طرف و آن‌طرف می‌رفتیم تا مراسم تدفین را به پایان برسانیم. دهان و قلب ما با بهت و هراس، به سکوت رسیده بودند. فکر کنم حتما نفس می‌کشیدیم، اما نمی‌دانم چطور. فکر کنم قلبم حتما به خون‌رسانی‌اش ادامه داده بود. اما من از قلبم نخواسته بودم این کار را انجام دهد.لوید جونز، رمان‌نویس نیوزیلندی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/111247

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی