ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زن از شوهرش چه اموالی را به ارث می‌برد؟

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

ارث موضوعی قانونی است که اعضای خانواده متوفا از او ارث می‌برند و بر اساس این قانون، زن به‌عنوان همسر متوفا مستحق یک‌چهارم یا یک‌هشتم از اموال مرد است.البته مطابق با قانون ارث، زن می‌تواند اموال مختلفی را به ارث ببرد که این موضوع بسیار مهم است؛ چراکه در مقدار سهم زن تأثیر دارد.زوجه در صورت داشتن فرزند یک‌هشتم از عین اموال منقول مانند خودرو، موتور و... را به ارث خواهد برد. او یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول مانند خانه، باغ، مغازه و غیره اعم از عرصه یا تمام زمین و اعیان یا ساختمان را ارث می‌برد، البته درصورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک‌چهارم از تمامی اموال خواهد بود.بر همین اساس لازم است پس از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقولی که تقسیم می‌شود، اموال غیرمنقول قیمت‌گذاری شوند و یک‌چهارم یا یک‌هشتم از این قیمت به زن داده شود.بر اساس ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان به زن داده‌شده که حق خود را از عین اموال بگیرد، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت‌گذاری و دریافت سهم خود کند، در صورت امتناع ورثه، بر اساس رویه قضایی موجود زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110612

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی