ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سازه‌های سیمانی که قلب باغ‌ها را پر کرده‌اند

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

در پرس وجوهای محلی آدرس بنگاه اقبال ورضا قدیری را می‌دهند که اطلاعات خوبی از محل دارد. آنچه پیشینه قدیمی وتاریخی محل می‌گوید حسین آباد محله باغ‌های بزرگ بوده است؛ اما امروز تقریبا اثری از آن باغ‌ها نمی‌بینی. قدیری نیز این صحبت را تائید می‌کند ومی‌گوید: « دو باغ امروز در اطراف محله هست به اسم باغ عبدل ودادخواه . خیابان حسین آباد در قدیم بسته بود و پر بود از باغ، اما همه باغ‌ها تخریب شد وآخر خیابان باغ را خراب کردند و راه به خیابان حکیم نظامی باز کردند.»بنا به گفته این قدیمی محله حسین آباد، خیابان مسجد اعظم هم خیلی تنگ بوده وپیچ در پیچ و رفت وآمد در آن سخت. یک حمام قدیمی در محل بوده، با بوته‌هایی که از کوه صفه می آورند یا نفتی که با گاری واسب به سختی می‌آوردند، گرم می‌شده است. فاضلاب حمام به دو تا چاه می ریخت که گنداب می گفتند و سرریزش هم داخل آب مادی وسط محله می‌ریخت. قدیری خاطراتش را مرور می‌کند وادامه می‌دهد:« مادی خیلی پر آب بود. اینقدر آب داشت که محل تفریح وشنا کردن مردم محله بود. بعضی جاها  آنقدر آب داشت که مثل گرداب بود وممکن بود کسی داخلش خفه بشه. اما بیشتر تو بالادست شنا می‌کردیم، چون این نزدیک حمام بود وآب فاضلاب وارد آب مادی می‌شد.»مسجد اعظم یکی از خاطره انگیزترین مساجد شهر است. قدیری گذشته مسجد وفعالیت هایش را خوب به خاطر دارد ومی گوید:«  از اول مسجد اعظم فعال بود نماز صبح وظهر مسجد فاطمی یا میان ده برگزار می شد ونماز شب را همه می آمدند مسجد اعظم، اما امروز هر سه وعده نماز می شود.»به قبل انقلاب وفعالیت سیاسی مسجد اشاره می کند وادامه می دهد: « اولین زد وخورد در همین محله بود که پسر خاله من عباس ذاکر هم شهید شد. محله فعال بودند و برای اینکه شهر تحریک بشوند، هفته قمی‌ها وچهله کرمانی‌ها را برگزار می کردند و راهپیمایی‌ها از همین جا شروع می‌شد. من خودم آن موقع دانشجو بودم وبا طیف دانشجو رفت وآمد داشتم. مردم محل فعالیت زیاد داشتند. وقتی از سمت حکومت برای تظاهرات می آمدند، مردم آماده می‌شدند، بنزین تهیه می کردند، کوکتل مولوتوف درست می کردند.»مسجد اعظم محل برگزاری نماز جمعه بوده است و قدیری با دوستانش برای برگزاری نماز خیابان را فرش می کردند. البته چند بار هم برای بلند کردن بلندگو از پشت بام دستگیر وبازخواست شده بودند.مرحوم آیت الله طاهری روحانی فعال محله حسین آباد بوده است و محله حسین آباد به غیر از آقای طاهری، علما دیگری داشته، آقا سیدعبدالحسین روضاتی ( پدر خانم آقای طاهری) ، وآقای محمد طاهری و حاج اکبر جوادی هم که امام جمعه فولادشهر بودند ودر تصادف کشته شده را در کارنامه دارد وپروش داده است.  در گوشه ای خاطرات آقای قدیری به شغلی اشاره شد که در قدیم مردم محله حسین آباد داشتند، آن هم شغل پارچه بافی بوده است. «  در قدیم مردم محله دستگاه‌های پارچه بافی داشته‌اند . در خانه ها پارچه پشمی می بافند ودستگاهای بافندگی داشتند برای همین این محله فامیل شال باف یا شهرباف زیاد دارد. تمام خانه ها دستگاه داشتند؛ اما امروز دیگه خبری از آنها نیست. خود ما دو تا دستگاه داشتیم. مردم یا خودشان می‌بافند یا شاگرد داشتند.» از زمانی که کارخانه‌های بزرگ مثل ریسباف روی کار آمد این کارگاها تعطیل شد. جوان‌های بیکار کم شدند وتوسعه صنعت باعث بی رونقی شال‌بافی شد. حتی یک نفر هم دیگر دستگاه شال بافی ندارد وقدیری هم می‌گوید: «ما دستگاه ها را سوزاندیم.خیلی خوب بود به اقتصاد خانواده کمک می کرد، شغل اصلی مردم کشاوزری، باغ بانی و کیش بافی.» دستگاه‌های شال بافی هم به سرنوشت باغ ها دچار شده و صنعت وشهر نشینی تیشه به ریشه اش زده است. قدیم ها وقتی در حسین آباد از خانه می رفتی بیرون به سمت پایین همه باغ بوده که همگی خراب ونابود شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61161

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی