ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سایه سیاست

تاریخ درج : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

به امید روزی که وقتی وارد شبکه های اجتماعی می شویم، این قدر بی مهری های رسانه ای را نبینیم. این قدرسایه سیاست بر دوش هنر و هنرمند سنگینی نکند. به امید روزی که وقتی رسانه ها را بازمی‌کنیم، شادی و زندگی ببینیم. موسیقی ، غذا، جشن، هنر و هنرمند ببینیم. شعر و طرب و طنز و اخلاق ببینیم. وفا و محبت و قدردانی ببینیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74346

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی