ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سرود کریسمس

تاریخ درج : جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

روناک سری/نویسنده

اگر قرار بود گذشته، حال و آینده‌تان را ببینید، کدامش بود؟ احتمال زیاد آینده. آدمی همیشه کنجکاو بوده است تا به هر طریقی زندگی‌اش در آینده را ببیند. شاید شما گذشته دلنشینی داشته باشید و بخواهید یادی از خاطرات شیرین بکنید. کمتر کسی به زمان حال، کارهایی که انجام می‌دهد و تاثیر آن‌ها روی  دیگران و حتی خودش، فکر می‌کند؛ شاید خودبینی نمی‌گذارد به این مسئله فکر کند. رمان نمادین «سرود کریسمس» اثر چارلز دیکنز هم می‌خواهد این نکته را یادآوری کند، باشد که تکانی بخوریم. لندن در زمان چارلز دیکنز، شهری فقیر و مصیبت‌زده بود و از زمین تا آسمان با لندن ثروتمندی که می‌شناسیم، فرق داشت. چارلز دیکنز هم  با اینکه خودش به‌نسبت مرفه بود و در خانواده‌ای به‌نسبت ثروتمند بزرگ شد، همیشه اشاره‌ای به افراد فقیر جامعه می‌کرد تا به خوانندگانش یادآوری کند که باید به افراد نیازمند و تنگدست در حد توان خود کمک کرد یا حداقل با آن‌ها به خاطر فقرشان بدرفتاری نکرد. شخصیت اصلی «سرود کریسمس»، اسکروچ پیر و خسیس است که با همه بدرفتاری می‌کند و کمکی به نیازمندان اطرافش نمی‌کند. شب کریسمس، ارواحی که خودشان را گذشته، حال و آینده معرفی می‌کنند، به ملاقات اسکروچ می‌آیند و این سه زمان را نشان او می‌دهند. اسکروچ پیر، هنگامی که خودش را از بیرون می‌بیند،‌ تغییر می‌کند و واقعا فرد بهتری می‌شود، لبخند می‌زند و با همه مهربان است. «سرود کریسمس» را محسن سلیمانی ترجمه و نشر افق منتشر کرده است.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/109787

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی