ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سلبریتی ها هم به کوزه می افتند!

تاریخ درج : یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

حسین سلطان محمدی

 

 

مدتی است هنرمندان به اصطلاح «سلبریتی»در بسیاری از رویدادهای سیــاسی، اقتصــادی، فــرهنگی، اجتمـاعی و... اظهارنظر می‌کنند و برای مقامات اجرایی و قضایی و قانــونگــذار  و...  دغـــدغـــه ذهنـــی می‌آفرینند. این اظهارات، معمولا در لایه ای از خیرخواهی و گاه در ملغمه ای از عصبانیت و خیرخواهی و با واژگانی متاثر از این حالت، در فضای مجازی منتشر می شود، بگذریم که برای بعضی از این اظهارات، همکاران جوان رسانه ای فرصت بروز می دهند.این در حالی است که باید بدانیم هنگامی که به منزله یک چهره هنری، بخصوص در حوزه سینما و نمایش و تلویزیون، مطرح می شویم، با خیر و شر «شهرت» آغشته شده‌ایم. بنابراین یا خود مراقبت می کنیم که این شهرت را در بالاترین درجه از نیکی حفظ کنیم یا وادارمان می کنند تا در یک درجه ای بمانیم و پایین‌تر نیاییم.فضای درهم و مخلوط امروز اجتماع  که انباشته از اظهارات عمدتا مخالف نماست، هنرمندان بسیاری را هم به درون چرخه خود کشانده و مرتب در حال شنیدن و خواندن و بزرگنمایی اظهارات هنرمندان در واکنش به رویدادهای متفاوت هستیم. حضور هنرمند در متن رویدادهای اجتماعی خوب است، حتی اگر چهره ای همچون جناب ضرغامی مطرح کند که چرا اینان در هر رویدادی اظهارنظر می کنند یا از عزیز دیگری نقل بشنویم که «امروزه در جامعه، بعضا سلبریتی هایی مطرح می شوند که "قدکوتاه" هستند و لازم است الگوها و سلبریتی‌های واقعی جامعه معرفی شوند»، اما همان طور که این افراد در فرم آرمانی، عنصر انسجام اجتماعی به شمار می روند و باید به سهم خود برانگیزنده یا پیشگام حرکت های مناسب و مفید اجتماعی و فرهنگی و ... باشند، به همان نسبت باید در متن رویدادها حضور داشته و آگاهانه نظر دهند و قطعا به همان اندازه نیز، بپذیرند که مورد قضاوت و نقد و انسداد قرار گیرند و بعد از روشن شدن ماجرا در راهی که بهترین راه در هر جامعه ای است یعنی راه قانونی، به مسیر صلاح و خیر برگردند.بنابراین، مورد انتقاد و هجمه قـرار گرفتــــن را بر خـــود نیز بپذیرند و در اقدامات هیجانی و برآمده از عصبیت، به عبارات و واکنش‌هایی عجیب، کشیده نشوند. بـــرای تشــــــــریح ایـــــن موضوع به دو اتفاقی که در ماه‌های گذشته در حـوزه هنـــرمندان سینما و نمـــــایـــــــش روی داد، اشاره می کنیم ؛ ماجرای نمایش خانم کاظمی و بازداشت ایشان و مدیر تئـاتــر شهـــــــر  (به خاطر پخش یک تیزر جنجالی از نمایش «رویای شب تابستان» )و ماجرای نمایشگاه خانم میلانی. در اولی و به استناد فیلمی که عناصــــرش، به صراحت واجد نکات خلاف قانون بوده، مرجع قانونی وارد عمل شده است .از سوی دیگر اما  در این ماجرا  شاهد واکنش های عصبی بعضی از هنرمنــــدان نیز بودیم.  از جمله درخـــــواست استعفــــای وزیر یا لغو نمایش روی صحنه و اظهارات و واژگان دیگری که به قلم همکاران رسانه ای به «انتقاد شدید» فلان هنرمند یا بیانیه فلان ارگان و امثالهم صورت گرفت.این در حالی است که هر سلبریتی در هر جامعه ای باید مروج قانونمداری باشد و تن به رای قانون بدهد، اما سلبریتی در ماجرای فوق  فرصت به قانون نداده و خلاف  آن دستور به آشفتگی داده و موج آشوب به راه انداخته اند. در مورد دوم هم البته از موضعی مخالف مورد اول، این بار «سلبریتی» گرفتار شد و نسبت به یک تابلوی نقاشی در مجموعه ای از آثار، ادعای نقض کپی رایت مطرح شد و ناگهان همه چیز  زیر سوال رفت و کل نمایشگاه در هجمه کامنت و ادعای همکاران جوان رسانه ای، از حیز انتفاع خارج شد. دو مورد به‌ظاهر متفاوت از جهت هجوم و دفاع، اما مشترک در یک نکته و آن اینکه هیچ کدام از هجمه‌ها، واجد اعتقاد به اصول استقرار و دوام یک جامعه و از جمله پایبندی به قانون و رای قانون نبوده و هر کس کوشید تا توان فضای مجازی را برای آشفته نمایی و شهرت طلبی، در مسیر اغتشاش و انهدام به کار گیرد. در حالی که با آرامش، هر دو مورد به صورت طبیعی، برطرف و فعالیت هنری، تداوم می یافت.این دو نمونه نشان داد که برای ورود به دنیای «سلبریتی»، باید بپذیریم که عضوی از خانواده ای بزرگ به نام اجتماع هستیم با هرگونه اعتقاد و ادعا و گویش و قوم و ... . بنابراین، وظیفه اصلی، حفظ این خانواده و اجتماع است و نه رفتار به گونه خودنمایانه و هرکی هرکی. اگر این را پذیرفتیم، می توان یک سلبریتی درست بود و ماند و نام نیک ما، در هر جریانی، راه‌گشای مشکلات و دیدگاه ما واجد عناصر خیرخواهانه باشد و گرنه به همان اصطلاح «سلبریتی های قد کوتاه» تشبیه خواهیم شد که نباید الگوی جامعه باشد. بنابراین هم به قانون فرصت منطقی برای بررسی موضوعات را بدهیم و هم به هنرمندان فرصت اصلاح شبهات را.

 

منبع: سینما سینما 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90588

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی