ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سه تا چهار صفر از پول ملی برداشته شود

تاریخ درج : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
غم نوستالژیک پنج تومانی همیشه در خبرها می‌آید كه قرار است

بشیر اسماعیلی

 

از زمانی که یادم می آید هر سال که گذشته، ارزش پول در حال کم شدن بوده است. الان اگر پای نقل اقتصادی مردم بنشینیم پای ثابت مباحث آنها این است که مثلا ده سال پیش یک میلیون تومان خیلی پول بود و کارهای زیادی می‌شد با آن انجام داد. یادم می‌آید مشابه همین بحث هم ده سال پیش بود که می گفتند ده سال پیش تر با صد هزار تومان چه چیز ها که نمی‌شد خرید و چه کار ها که نمی‌شد کرد. راه دور نرویم زمانی که خود من دبستان می رفتم پول توی جیبی ام یک سکه زرد رنگ پنج تومانی بود.

 

با آن سکه می‌شد کیک و نوشابه خرید و یک تومان هم پس‌انداز کرد.اما الان چه؟پنج  تومانی ها اینقدر خوارو ذلیل شده‌اند که اول در ابعاد کوچک‌تری ضرب و بعد تر به خاطر حفظ آبرو و کیان این سکه ، به کل از بازار جمع شدند. سکه  ای که مدت‌هاست گدایان شهر هم از پذیرش آن سر باز می‌زنند و در حکم توهینی جدی از شخص دهنده محسوبش می‌کنند ، زمانی به صاحب خود نه تنها  قدرت خرید آن کیک و نوشابه را می‌بخشید بلکه معادل کرایه دو کورس تاکسی یا  دو نخ سیگار از مارک‌های معروف یا حتی بهای  چهار دور و نیم چرخ و فلک شهربازی  ملک شهر بود. شاید خالی از لطف نباشد که تعدادی سکه پنج تومانی برای یادبود ضرب شود و پشت آنها هم این بیت شعر درج شود که:« روزگار آن است که گه عزت دهد گه خوار دارد!»با این حساب پول ملی به کجا دارد می رود؟ و از آن مهم تراینکه  چه بر سر ما خواهد آمد؟ همیشه در خبرها آمده  که قرار است سه تا چهار صفر از پول ملی برداشته شود و همچنین سکه های موجود در بازار که با فلز سازنده آنها به لحاظ ارزش برابری نمی کنند جمع آوری شده و سکه هایی با ارزش واقعی ضرب شوند.طبق این خبرها بعید نیست اگر مثلا از بعد از عید سکه ده هزارتومانی به بازار آید وبه این منوال دوباره پول خرد ارج و قربی در میان مردم پیدا کند و به موازات آن تراول و چک پول های موجود در حکم اسکناس قرار گیرند. بنابراین پول‌هایی با ارزش کمتر از هزار تومان به کل از چرخه  اقتصادی خارج خواهند شد.این امر اگر به موازات افزایش دستمزد‌ها و جهش در آمدهای مردم صورت بپذیرد چندان هم بد نیست اما در صورت باقی ماندن  سطح درآمد به شکل فعلی، به زودی می توان حقوق بسیاری از اصناف و کارکنان (به ویژه نویسندگان!) را با چند سکه پرداخت کرد. وضعیتی که انسان را ناخود آگاه به یاد حسابدار مفلوک اسکوروچ می اندازد که حقوق شب عیدش که فقط سه سکه بود را با تسلیم و رضا از آن اردک خسیس دریافت می کرد تا بلکه  نان و گوشت شب عید زن و بچه‌اش را تهیه کند.خدا عاقبتمان را به ختم خیر کند ولی از مباحث اقــتصادی ومعیـشتــی‌اش که بگذریم دلمان برای اسکناس‌های صد تومانی،دویست تومانی و پانصد تومانی تنگ خواهد شد.پـول هایی که زمانی کل دارایی بودند که در جیب داشتیم و یک یا حتی چند روز را با آنها سر می کردیم و در این میان غم نوستالژیک فقدان پنج تومانی شاید از همه عمیق تر باشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/71852

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی