ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سوپاپ اطمینان؟!

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

طبیعی است كه در بخش درخور توجهی از مواضع و دیدگاههای دكتر صادق زیباكلام با ایشان اختلاف نظر داشته باشم و بسیاری از موضع گیری ها و شیوه های ایشان را نپسندم، اما واقعا حكم صادر شده در مورد ایشان را نگران كننده می دانم، چون معنای این حكم دادگاه این است كه حاكمیت انتقاد و اظهار نظر منتقدان مسالمت جوی در جایگاه استاد دانشگاه یا نویسنده و صاحب اندیشه را خوش نمی دارد و تحمل نمی كند! والبته این حسن را هم داشت كه معلوم شد امثال ایشان «سوپاپ اطمینان» نیستند!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70958

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی