ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سیاست بدون عاطفه

تاریخ درج : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 سیاست بدون عاطفه یعنی جنایت، یعنی تباهی روح، یعنی انهدام فجیع  بشریت، یعنی اوج فساد، یعنی تسلط ابلیس .یک لحظه حتی یک لحظه هم اجازه ندهید عاطفه از قلب سیاست بگریزد .به قیمت سقوط بزرگ‌ترین سازمان سیاسی جهان، بچه‌ای را می‌توان به سلامت از وسط خیابان عبور داد اما مطمئن باش كه سازمان‌های سیاسی بزرگ بر پایه همین عبور به سلامت، زنده می‌مانند و رشد می‌كنند نه بر پایه‌ خشونت، توحش و بی رحمی.

 

نادر ابراهیمی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77454

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی