ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سیاست روسی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

این عکس اختتامیه خیلی صدا کرد . ‏رو ی سر  پوتین چتر گرفته بودند و بقیه  زیر باران مانده بودند. این عکس سیاست روسیه را به خوبی نشان می دهد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77529

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی