ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شادی ها را ذخیره کنید

تاریخ درج : شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در زندگی روزهایی هست که قلبت پر از شادی و عشق می شود، اما در عوض روزهایی هم هست که هیچ انگیزه و امیدی نداری. کاش می شد بخشی از شادی بیش از اندازه روزهای خوب را برای روزهای بد نگه داشت. مثلا همین شادی سرشار در این عکس رو ذخیره کرد برای روزهای دیگر زندگی... .

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79971

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی