ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شاید ماهی صد دلار، شاید هم 200 دلار دادیم

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
دومین تاک شو، گفت و گو با آنجلینا جولی

بشیر اسماعیلی

 

هفته گذشته ، هفتـه ای بود که ستاره هــای دنیــای سیاسـت و‌سینما خوش درخشیدند.درخشش اول برای جکی چان بود که به همان مناسبت گفت‌وگویی را با وی ترتیب دادیم.  ایــن هــفـتـه هم خبـــر احتمــال نامزد شدن آنجلیناجولی در جایـــگاه رئیـــس جمهور آمریکا که در بین خبرها گم شده بود ما را بر آن داشت تا در‌دومین تاک شو به سراغ این هنرمند خیر  و مردمی برویم .

 

اما خبرها حاکی از آن اســـت که آنجلینا جولی ستاره سرشناس سینما در گفت و گو با بی‌بی‌سی حاضر نشد که احتمال نامزد شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را رد کند.آنجلینا جــــولـــــی کـــه در زمینه‌هـــای متفاوتــــی از‌مبارزه با خشونت جنسی تا بحران پناهجویان و حفظ محیط‌زیست فعالیت می‌کنــــد به نظر می‌رسد که دوست دارد به دنیای سیاست هم وارد شود. بازیگر «آقا و خانم اسمیت» در مصاحبه‌ای جدید با سرویس طنز روزنامه اصفهان زیبا احتمال نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آن هم از سوی حزب دموکرات را رد نکرد! او در این باره گفت: «همیشه گفته‌ام من جایی می‌روم که به مــن نیاز باشد. نمی‌دانم به درد سیاست می‌خــورم یا نه. من توانایی کـــار بــا دولت و ارتش را دارم و در جایگاهی قرار گرفته‌ام که قادرم کارهای بسیاری را به سرانجام‌برسانم.»

 

ما : وقتی هیلاری کلینتون که سابقه سیاسی زیادی داشت موفق نشد اولین رئیس جمهور زن آمریکا بشه،  چطور فکر می‌کنی مردم آمریکا ممکنه تو رو انتخاب کنند؟
جولی: خب اگه به اون رای ندادن دلیلی نیست منم رای نیارم.
ما : به نظرت مردم آمادگی رای دادن به‌یک زن را دارند؟
جولی: خب زن داریم تا زن،  هیلاری در دهه هفتم زندگیشه.
ما:توهم به هرحال دیگه جوان نیستی.
جولی: ولی به هر حال هنوز قبراق هستم. 
ما : درسته،  ولی بدون سابقه سیاسی؟
جولی: بله ما در آمریکا زندگی می‌کنیم، خاطرم هست سال 2010 جنیفر لوپز در برنامـــه اپرا اعلام کرد ممکنه نامزد انتخابات کنگره بشه، وقتی اوپرا ازش پرسید چه قابلیتی در خودت برای اینکه نظر رای دهندگان را جلب کنی سراغ داری، اون فقط بلند شد و از کنارحضارعبورکرد.
ما : خب فکر می‌کنی اگه نامزد می شد رای میوورد؟
جولی: البته!  مردم دنبال سلبریتی هاند. 
ما :یک عده می‌گن در مخالفت با سیاست های ترامپ،  تو این مسئله را ابراز‌کردی.
جولی: مخالفت را نمی‌تونم نظری بدم،  اما در اصل روزی که ترامپ رئیس جمهور شد با خودم گفتم چرا من نه؟  اتفاقا برد پیت هم توی حمام بود، به ظاهر از رادیوی توی حمام خبر را شنیده بود، گفت به خدا آنجلینا،  تو که هیچی از‌این کم نداری. تــــو هــــم از ایــــن بــه بعــد می‌تونی رئیس‌جمهور آمریکا بشی.
ما: مطمئنم رای هم میاری . یک خاطره سیاسی تعریف کن.
جولی: بله یک زمانی برای مثال کندی در این مملکت رئیس جمهور شده.  اما الان بلانسبت شما هر خری میاد می‌شه رئیس کشور.
 یک مرتبه در مهمانــی سال نو با مهمانان ترامپ در برج نیویورک او‌بودیم...

 

 آخرای برنامه متوجه شدم ترامپ مرتب دارد به‌من چشمک  می زند،  به طعنه گفتم چیزی توی چشمتان فرو رفته؟  گفت: نه چشمانم گل مژه زده !  منظورش را فهمیدم .  اتفاقا زنده یاد ویتنی هیوستون گفت و گوی ما را شنیده بود و بعدا به من گفت همین‌ها هستند که فردا به سر ما مسلط می شوند،  خوب شد مرد و این ایام را ندید.
ما : اگر یک روز به واقع رئیس جمهــور آمریکا بشوی،  برنامه ات برای مردم چه خواهد بود؟
جولی: برنامه نمی‌خواهد همین ها کافی هستند ( اشاره به چشم و ابرو هایش می‌کند و می‌خندد).  ولی جدا هنوز بهش فکر نکردم.
 شاید ماهی صد دلار به همه دادیم. شاید هم 200 دلار.  به هر حال چه فرقی می‌کند آمریکا که از دست رفته...  منم به سهم خودم گند بزنم بهش.
ما: ممنون جولی از اینکــه در ایــن مصاحبه شرکت کردی. دست آخر اگر صحبتی داری بگو.
جولی: ممنونم بشیر. مطمئن بـــاش مـــن فتوشاپ نیستم.
 این عکســـی که ازمـــن برای صفحــه تون انتخـــاب کردید، در ســـفـــر خیریه به آفریقا و‌خاورمیانه اتفاق افتاد. من همه بچه ها را
دوست دارم. من مردم رادوست دارم.من فقط از پیت ناراحتم. اما به هر حال اون به من روحیه داد تا رئیس جمهور شوم.

 

    پی نوشت مصاحبه :  آنجلینا جولی بعد از مصاحبه اش از مــا درخواست داشت تا دیداری را نیز با یکی از بهاریون داشته باشــد و در مورد کارهایی که او کرد مواردی را یادداشت کند تا در صورت رئیس‌جمهور شــــــدن ، آنهـــــا را از لیــــست کـــــــارهایــــش حــــذف کــنــــد. مــبــادا رئیس جمهور بعدی بدبخت‌شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88341

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی