ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شعر آیینی زبان گویای جامعه است

تاریخ درج : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 
اصالت و اعتقاد در شعر می‌تواند به شاعر هویت ببخشد

ششمین شب از هفت شب «شعرنیوش» با حضور «محمدحسین ملکیان»(فراز) و اجرای محمدرضا یزدانپرست به‌صورت گفت‌وگوی زنده از اینستاگرام مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.«محمدحسین ملکیان» در ششمین شعرنیوش از حرم امام رضا (ع) به مناسبت میلاد امام رئوف اظهار داشت: اشعار آیینی و مذهبی شالوده چهار مجموعه شعرم است، چراکه رشد و پرورش در خانواده‌ای مذهبی و تأثیر پدرم، من را به سرودن شعرهای ارزشی و آیینی ترغیب کرد.او افزود: ازآنجاکه تنها فرزند پسر خانواده بودم، در کنج تنهایی اعتقاداتم را به زبان شعر بیان می‌کردم.این شاعر جوان اصفهانی با سرودن شعر رضوی از دارالجواد حرم امام هشتم ادامه داد: شاعر آیینی به باورهایش اعتقاد قلبی دارد و همین پایبندی به اعتقادش در شعر آیینی نمود پیدا می‌کند.او به اشعاری که درباره دفاع مقدس سروده هم اشاره‌ای داشت و گفت: پدرم جانباز شیمیایی بود و پس از سال‌ها به شهادت رسید؛ ازآنجاکه در این فضا رشد یافتم، سعی کردم اعتقاداتم را در قالب پرمخاطب شعر بیان کنم.ملکیان با اشاره به اینکه شاعر باید به مضمون شعری معتقد باشد، گفت: شاعرانگی مهم است و این شاعرانگی با مضمون شعر ارتباط مستقیم دارد.او اضافه کرد: برگزاری جشنواره‌ها و کنگره‌های آیینی در معرفی شاعر به جامعه نقش دارند و پس از شناخته شدن باید مجالی به شاعران تازه‌وارد داده شود.این شاعر اصفهانی به شعرهای سفارشی هم گریزی زد و گفت: هر شعری ماهیت سفارشی دارد،  چراکه یا توسط احساسات شاعر به شاعر یا جامعه به شاعر تحمیل می‌شود و زمانی که اعتقاد و شاعرانگی در آن سیلان یابد، این شعر از اصالت برخوردار خواهد شد.او افزود: اگر شاعر معتقد باشد نیازی نیست برای جشنواره‌ای شعر سفارشی بسراید، بلکه از آثاری که بر اساس اعتقاد قلبی از قبل سروده در جشنواره حاضر می‌شود.ملکیان اظهار داشت: اصالت و اعتقاد در شعر می‌تواند به شاعر هویت ببخشد و شعر آیینی زبان گویای جامعه است.او با خوانش شعر «شطرنج» با بن‌مایه‌های اعتراض گونه گفت: شاعر آیینی نسبت به اعتراض به وضعیت موجود حساس‌تر است و با چارچوبی تعیین‌شده به شرایط موجود اعتراض می‌کند و هیچ‌گونه مغایرتی هم با مضامین اعتراضی ندارد.این شاعر آیینی اصفهانی با تأکید بر چندبعدی بودن انسان گفت: همین ماهیت چندبعدی انسان و تأثیرپذیری از محیط، شاعر را به شرایط سیاسی پیرامونش حساس می‌کند و ممکن است روزی در دفاع از جریانی برآید و روز دیگر آن جریان را برنتابد.او افزود: سعی کردم در مجموعه اشعارم غزل‌های عاشقانه در کنار غزل‌های آیینی قرار بگیرد تا مخاطبی که به شعر آیینی علاقه‌مند نیست با خواندن غزل‌های عاشقانه این اشعار را هم مورد تفقد قرار دهد.ملکیان با اشاره به گفته‌ای از امیرمومنان علی (ع) که «بزرگ‌ترین سیاست، صداقت است» تصریح کرد: سعی کردم در اشعارم صداقت پیشه کنم.او که پایان ششمین «شعرنیوش» را با خواندن شعر رضوی به پایان رسانید، اظهار داشت: برگزاری جلسات «شعرنیوش» در قالب گفت‌وگوهای مؤثر با شاعران اتفاق خجسته‌ای است و امیدوارم این سلسله نشست‌ها تداوم داشته باشد.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110361

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی