ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شهر من، شعر من

تاریخ درج : یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

شهر من،
شعر من،
شعور من...
ى جا رو غبار بر مى داره،
ى جا رو پارازیت...
مسئول عزیز
مسئولیت فقط یک كلمه نیست

 

 

#سجاد_افشاریان

url : http://www.isfahanziba.ir/node/72220

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی