ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

صیغه یاب های محبوب کلاهبردار

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
جست‌وجو برای نرم افزار صیغه‌یاب افزایش داشته است

رئیــــس پلیـــس فتـــای اســتان اصفهــان گفت: نرم‌افزارهای صیغه‌یاب که در فضای مجازی دست به دست می‌شوند هیچ چیز جز سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیر قانونی از حساب افراد ندارند. به گزارش ایسنا، سید مرتضی مرتضوی اظهار کرد: قریب به اتفاق شهروندان در فضای مجازی حضور دارند و امنیت در این فضا نیز باید به اندازه زندگی واقعی وجود داشته باشد، اما آمارها نشان می‌دهد حجم آسیب پذیری در جامعه در حال افزایش است. وی ادامه داد: در پنج ماهه اول سال جاری با رشد ١٢۴ درصدی جرایم سایبری در استان اصفهان روبه رو هستیم. گرچه پلیس فتا پابه‌پای این آمار کشف خود را افزایش داده است، اما باید به این مسئله به خصوص با افزایش آموزش به شهروندان توجه بیشتری شود. رئیس پلیس فتای استان افــــزود: بیشترین فـــراوانــــی و رشـــــد در ســال ١٣٩٧ برداشـــت غیـــر مجاز از حساب‌های بانکی است که ٣٢٧ درصد رشد داشته است. علت اصلی، ضعف شهروندان در شناخت فرآیندهای بانکی است و آموزش‌های لازم در این رابطه برای شـــهــــروندان انجام نمی‌شود. مرتضــــوی گفــــت: کلاهبرداری‌هـــای سایبری نیز ١۶۵ درصد افزایش یافته است. بعد از آن حوزه‌های اخلاقی و اجتماعی و همچنین انتشار تصاویر خصوصی ٩۶ درصد رشد داشته است. بعد از آن هتک حیثیت و مزاحمت افزایش داشته است. وی ادامه داد: همه این اعداد نشان می‌دهد جامعه در حوزه فرهنگ‌سازی نیاز به فعالیت‌های مضاعف دارد. برخی از آمارها در شهر اصفهان شدت بیشتری دارد. بررسی پرونده‌ها از حوزه ترفند، نشان می‌دهد ترفندهـــــا درونی است و کلاهبرداران هر روز تلاش می‌کنند با اتفاقات روز، ترفندهایی را تعریف کنند.رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: نصب نرم افزارهای صیغه یاب در جامعه گسترش پیدا کرده است که هیچ چیز جز جاسوسی اطلاعات در آنها نیست. همچنین نرم افزارهای خیریه می‌توانند برای جاسوسی ساخته شده و اطلاعات حساب های بانکی کاربر را سرقت کنند. به همین دلیل برای انجام کارهای خیر نیز باید تنها به مراکز معتبر اعتماد شود. مرتضوی گفت: تبلیغاتی تحت عنوان ماهواره‌های جیبی نیز تنها به دلیل سرقت اطلاعات بانکی انجام می شود. بنابراین در هر برهه زمانی شاهد هستیم سارقان از ترفندهای مناسب همان زمان استفاده می‌کنند. وی ادامه داد: رقم جرم‌یابی در فضای مجازی افزایش ۵٠ درصدی داشته است که خوشبختانه رقم بسیار خوبی است. در حوزه آموزش‌های همگانی، آموزش ١٠ هزار نفر ساعتی را در پلیس اصفهان داشته‌ایم. در طرح عملیاتی مرصاد ٩ در قرارگاه اقدام و عمل در حوزه نظارت رشد ١۴٢ درصدی را به دست آوردیم. رئیس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: یکی از اهداف سال جاری اشرافیت بر مراجع کسب و کار اینترنتی است. این مسئله باید به شدت کنترل شود. البته مرجع قانونی ساماندهی به این مسئله سازمان صمت است، اما پلیس هم در این حوزه کمک می‌کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81581

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی