ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ضرورت تعامل اصفهان و خواهر خوانده ها

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
رئیس کمیسیون فرهنگی عنوان كرد:

رئیس کمیسیون فرهنگی، ‌اجــتـــمـــاعــــی و ورزشــــی شـــورای اسلامی شهـــر اصـــفهان، گفت: برقراری تعامل دو سویه بین اصفهان و شهرهای خواهر خوانده بسیار ضروری است؛ چرا که با افزایش تعامل، رخدادهای علمی، اقتصادی و فرهنگی را می توان ایجاد كرد.به گزارش ایمنا، روشن ادامه داد: برای اینکه بتوانیم یک فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم، باید بسترهای لازم را فراهم کنیم؛ به عنوان مثال برای آموزش فرهنگ ترافیک باید شرایط آن را فراهم کرد تا معضل ترافیک رفع شود.وی اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان که با مقوله ای مستقیم با مردم در ارتباط است، تا حدودی نسبت به سایر کمیسیون‌ها وظیفه دشوارتری بر عهده دارد. رئیس كمیسیــــون فرهنگی افزود: این كمیسیون  باید از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری استفاده کند و بنابراین در مدیریت شهری باید بستر را فراهم کرد تا فرهنگ ارتقا پیدا کند. روشن تصریح كرد: تغییر فرهنگ به واسطه فراهم شدن امکانات لازم امکان‌پذیر می شود. به گفته این عضو شورا، با توجه  به پتانسیل و ظرفیتی که اصفهان دارد، می طلبد كه برنامه های جامع تر و دقیق تری برای دستیابی به یک توسعه پایدار در این شهر، داشته باشیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61124

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی