ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ضرورت حذف بازار مکاره در نظام آموزش ‌و‌ پرورش

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
پژوهشگر نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد

استاد دانشگاه و پژوهشگر نظام تعلیم و تربیت معتقد است فرهنگ منابع کمک آموزشی و کمک درسی بر نظام تعلیم و تربیت رسمی ما سایه انداخته، به گونه‌ای که نظام آموزشی ما فرع و نظام کمک درسی اصل شده است.‌به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، عبدالعظیم کریمی اظهار کرد: آموزش و پرورش سالم و پویا در گرو توسعه تفکر تحلیلی و نقادانه است، به گونه‌ای که دانش‌آموز قدرت حل مسئله داشته باشد؛ در حالی که امروز کتاب‌ها و منابع کمک آموزشی،‌ دانش‌آموزان را به فکر نکردن و تلاش نکردن عادت می‌دهند.‌ وی با تاکید بر اینکه هدف آموزش‌های امروز بیشتر فرآیند آموزش و یادگیری است، نه حصول و هدف آن، خاطرنشان کرد: حل کردن مسئله بهانه‌ای برای فکر کردن است، کتاب‌ها و منابع آموزشی، امروز به جای دانش‌آموزان فکر می‌کنند و پاسخ مسائل را در اختیار آنان قرار می‌دهند.‌این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هرچقدر ما از آموزش بکاهیم،‌ جوشش یادگیری یادگیرنده بیشتر می‌شود تصریح کرد: نظام آموزشی ما به تب کاهنده کیفیت آموزشی دچار شده است و نظام آموزشی ما از نظر کیفی باید به مرتبه و مرحله‌ای برسد که به منابع و مواد آموزشی و این بازار مکاره نیاز نداشته باشد.‌

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70936

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی