ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

طنین کوهستان

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۵ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رمـــان «و کـــوهــستـــان طـنــین‌انداز شد»، ســـومـــیـــن کــتــاب خالد حسینی نویسنده‌ افغانی-آمریکایی که آثارش در ایران طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب اولین بار در ۲۱ می ۲۰۱۳ منتشر شد و مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه را در بر می‌گیرد که در ۹ فصل توسط شخصیت‌های متفاوت روایت می‌شوند. حسینی سعی کرده تا در این رمان شخصیت‌های داستانی خود را تا قدر امکان پیچیده کند و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، داستانی روان‌تر ارائه دهد.«خب پس. دلتان قصه می‌خواهد. باشد، برایتان تعریف می‌کنم، امّا فقط یکی.»حـسیــنــی چنین آغاز می‌کند و به خوانندگان خود می‌گوید کـــه داستــان چیست و هــر کـســی چه نقشی در آن دارد. سال ۱۹۵۲ است و پدری برای فرزندان خود در حالی که از کوهستانی در حال عبور هستند داستانی را تعریف می‌کند.حــس شــیــریـــن و حـمـاســی در نام کتاب سوم خالد حسینی وجود دارد که خبر از حماسه‌ای بزرگ و ناملایم از افغانستان می‌دهد. بعد از داستان‌های حول محور پدر و پسر در کتاب «بادبادک باز»«و مادرانه- دخترانه در کتاب »هزار خورشید تابان«در رمان»و «کوهستان طنین‌انداز شد» خالد حسینی، با ماجرایی از نوع خواهر و برادری مواجه می‌شویم. دلتنگی برای افغانستان قدیمی که با جنگ‌های مــدرن و درگـیــری بــا آزادی از نــوع آمــریکــایی به شدت درهم شکسته است، جهشی در زمان که نیرنگ‌های ظالمانه تاریخ را از طریق داستانی عاطفی بیان می‌کند (داستانی درباره از دست دادن،  خیانت و رستگاری) زمینه‌ اصلی کتاب را فراهم می سازد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79590

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی