ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عجایب پولی بانکی!

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 احمدرضا کاظمی

 

شاید اولین چیــزی که بعد از شنیدن کلمه «بانک» به ذهن هر مخاطبی وارد می‌شــود، کلمه «پول» باشد. اینکه عرض می‌کنم هرمخاطبی یعنـــی بـــه معنـــای واقعـــی هر مخاطبی! من و شما هم ندارد. از عباس‌آقا بقالی هفت‌خط سرکوچه ما‌ با 65 سال سن گرفته تا خواهرزاده 9 ساله بنده که هنوز پشت لب کف نکرده به محض اینکـــه بفهمنــــــد مــــی‌خواهــــی بـــروی بــــانک می‌گوینــــد: «مـــــاشااااااالا، خدا بده برکت!پولداری شدیاااا». حالا تو بیا و ثابت کن می‌خواهی بروی بانک قسط بدهی یا قبض‌های قبض‌روح‌کننده‌ات را پرداخت کنی. هیچ‌کس باور نمی‌کند، اصلا جمله «یه کار بانکی دارم» در کشور ما این حس را به مخاطب القا می‌کند که شما سرمایه هنگفتـــی را در بانک خوابانده‌اید و مــی‌خـــواهــــیـــد برویــد سودش رابگیرید.البتــــه خـــب بـــیــچــــاره مــــردم حــــق هم دارند. این حس را گاهی آدم خودش هم نسبت به خودش پیدا می‌کند. یعنی شما می‌دانی که قرار است بروی بانک سفته بخری تا آن‌را پیش صاحب‌کارت در قالب حس انجام کار گرو بگذاری، اما توی مسیر یک‌جور با ابهت و لبخند راه می‌روی که کم کم حس می‌کنی الان وارد بانک که شدی مدیر و معاون و کارمند است که جلوی تو بلند می‌شوند و سر تعظیم فرومی‌آورند! ولی خب در نهایت می‌بینی که بعد سه ساعت سرپا ایستادن، صندوقدار باجه 3 حتی سلامت را نمی‌خواهد پاسخ گفت و سرها در مانیتوران است! یعنی حتــی بــــرای یــــک لحظــــه چـــشــمـــش را به ســـمــــت تو نمی‌چرخـــانـــد کــــه ببینید ارباب رجوعش انسان است یا گراز سخنگو!اینجاست که دوباره درهای حقیقت به روی شما باز می‌شود و شما می‌فهمید که داشتن کار بانکی زیاد، چیزی از بدبختی و فلاکت شما کم‌نمی‌کند!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86109

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی