ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عدالت‌خواهان تاریخ بشریت

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

او وارث پرچم سرخی است که از آدم، همچنان دست به دســـت، بر سر انسانیت می گردد و اکنون به دست او رسیده است .... این پرچم را دست به دست، به همه راهبران مردم و همه آزادگان عدالت‌خواه در تاریخ بشریت سپرده است .... در آخرین لحظه پرچم را از دست بگذارد به همه نسل هــــا و در همـــه عصرهای فردا فریاد بر آورد که: « آیا کسی هســت که مرا یاری کند؟»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81211

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی