ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عطش افشاگری و عطش قدرت؛ دو عامل تفرقه

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
محسن اسماعیلی :

تفرقه و شکست ما از لحظه ای آغاز می شود که گرفتار این دو خصلت زشت اخلاقی شویم: عطش افشاگری و عطش قدرت.این هشدار بسیار تکان دهنده است که امام حسن عسگری علیه السلام به ما داده اند. یکی از شیعیان نامه‌ای به آن حضرت نوشت و با ارائه گزارشی از اختلافات و تفرقه میان خودی‌ها، اظهار نگرانی کرده و خواستار چاره جویی و رهنمود از سوی ایشان شد. امام حسن عسگری علیه‌السلام در پاسخ به وی نوشت:     در نامه‌ات یادآوری کرده ای که شیعیان من در باره من اختلاف نظر پیدا کرده اند. آن حضرت سپس به این‌ نکته اشاره می کنند که تمرّد برخی عالمانه و عامدانه است و ریشه در حسادت دارد. آنگاه توصیه فرموده‌اند: از افشاگری و ریاست‌طلبی بپرهیز که این دو مایه هلاکت و نابودی است.وقتی افکار عمومی تشنه کسب اطلاعات هستند، کسانی هم پیدا خواهند شد که به رغم حرمت بیّن شرعی، قباحتِ آشکار اخلاقی و ممنوعیتِ صریح قانونی، حتی اسرار نظام اسلامی را فدای منافع شخصی یا گروهی خود خواهند کرد.همه ما به تجربه دیده‌ایم که قدرت‌طلبی تا چه اندازه نابودکننده است. در همین تاریخ معاصر نیز کسان فراوانی را می‌توان نام برد که به ظاهر متدین و خدمتگزار بوده‌اند، اما آن گاه که مزه قدرت را چشیده‌اند، چگونه به سراشیبی سقوط افتاده‌اند، و زیان های جبران ناپذیری را هم به کشور و مردم وارد ساخته اند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66489

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی