ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

عقل و عشق

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عقل مى گويد بمان و عشق مى گويد برو.و اين هردو عقل و عشق را خداوند آفريده است تا وجود انسان در حيرت ميان عقل و عشق معنا شود.اگر چه عقل نيز اگر پيوند خويش را با چشمه خورشيد نبرد، عشـــق را در راهــى كه مــى رود تصديق خواهد كرد، آنجا ديگر ميان عقل و عشق فاصله‌اى نيست...
ازكتاب فتح خون
نوشته سيدمرتضى آوينى

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81614

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی