ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

علاقه به دانستن تمامی حقایق

تاریخ درج : سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

هدف از فلسفه پراکسیس [کنش]... تجزیه مسالمت‌آمیز تناقضات موجود در تاریخ و جامعه نیست، بلکه شکافتن خود نظریه این تناقضات است. فلسفه پراکسیس ابزار حکمرانی گروه‌های مسلط به‌منظور جلب رضایت و اِعمال هژمونی بر طبقات فرودست نیست؛ فلسفه پراکسیس بیان و نمود همین طبقات فرودستی است که می‌خواهند در هنر حکومت کسب دانش کنند و علاقه‌ای به دانستن تمامی حقایق، حتی ناخوشایندترینشان و اجتناب از فریب‌های (ناممکن) طبقات فرادست- و حتی بیشتر- خودشان، دارند.الکساندر تئودور کالینیکوس، سیاستمدار بریتانیایی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110692

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی