ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

علامت ناشنوایان

تاریخ درج : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مهتاب غزالی

 

 

 

حتما می دانید که گروه ناشنوایان می توانند رانندگی کنند، به شرطی که آن علامت ویژه ای را که آئین نامه راهنمایی و رانندگی تعیین کرده، پشت شیشه عقب خودروهای خودشان چسبانده باشند.این علامت، تصویر یک گوش بزرگ است به رنگ سفید بر متن آبی رنگ به‌صورت گرافیکی و واژه ناشنوایان در زیر آن.فلسفه نصب این علامت بر پشــــت شیشــــه عقب خودروی ناشنوایان این است که رانندگان پشت سر متوجه ناشنوایان راننده شوند و از بـوق‌زدن برای او خودداری کنند و ضمنا شرایط را برای عبور  بی دغدغه او فراهم بیاورند.پریــــــروز پشــــــت چراغ قرمـــــز تقاطع ارتـــــش توقـــــف کرده بــــــودم که یک پژو در جلوی من قرار گرفـــــت که همین علامت ناشنوا روی شیشه عقب آن خودنمایی می کرد، نکته جالب اینکه این راننده خوش‌ذوق روی کاغذی که کنار این علامــــت نصـــــب شده بود، این متـــــن را در دیدِ سایرین قرار داده بــــــود (صدای رادیو و ضبط خود را به اندازه دلخواه تنظیم کنید و از خدا به خاطر نعمت شنیدن، سپاسگــــزار باشید.)

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75497

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی