ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

علم بر پایه قوانین طبیعت

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

تحقیقات علمی بر این پایه استوار است که همه اتفاق‌هایی که می‌افتد، معین شده توسط قوانین طبیعت است و این درباره اعمال مردم نیز صادق است. به همین دلیل افرادی که به نظریه‌های علمی معتقد هستندبه سختی می‌توانند تمایل به این عقیده داشته باشند که اتفاق‌ها را می‌توان با دعاخواندن تحت تأثیر قرار داد؛ مثلا با آرزو و تمناکردن از یک موجود ماورای طبیعت بتوان به تغییری دست یافت.«آلبرت اینشتین»

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107915

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی