ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فدراسیون کشتی پاسخ کمیل قاسمی را داد

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

اتحادیه جهانی کشتی در آخرین به‌روزرسانی کتاب مقرراتش، نسبت به تکمیل قوانین خود در مورد کشتی‌گیرانی که در دیدار فینال دوپینگ کرده باشند، اقدام کرده است.در قوانین سال ۲۰۱۹ میلادی اتحادیه جهانی کشتی، درصورتی‌که نفر اول یک وزن دوپینگ کرده بود، مدال طلا به نفر دوم تعلق می‌گرفت و مدال نقره نیز به کشتی‌گیری که توسط کشتی‌گیر دوپینگی در جریان مسابقات شکست‌خورده بود و به مدال برنز رسیده بود، تعلق می‌گرفت و مدال برنز آن وزن نیز به نفر پنجم همان گروه اهدا می‌شد.  اگر نفر دوم دوپینگ کرده بود، مدال نقره آن فرد به بازنده آن کشتی‌گیر که صاحب مدال برنز شده بود می‌رسید و مدال برنز نیز به نفر پنجم همان گروه اهدا می‌شد.اما نکته‌ای که در قانون قبلی اتحادیه جهانی لحاظ نشده بود، این بود که اگر دو کشتی‌گیر در دیدار فینال دوپینگ کرده و از جدول مسابقات حذف‌شده باشند، مدال طلای این وزن به چه کسی خواهد رسید، به این دلیل که نتیجه این مسابقه با توجه به حذف دو کشتی‌گیر معتبر نخواهد بود.اتحادیه جهانی کشتی با توجه به این خلأ قانونی در کتاب مقررات خود در سال ۲۰۲۰ اقدام به به‌روزرسانی قوانین در این زمینه کرد که اگر دو کشتی‌گیر در دیدار فینال دوپینگ کرده باشند، مدال طلا به دو نفر بازنده این کشتی‌گیران که حائز مدال برنز شده‌اند خواهد رسید و نفرات پنجم نیز صاحب مدال برنز می‌شوند و مدال نقره به کشتی‌گیری داده نخواهد شد.سایت فدراسیون کشتی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110619

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی