ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فراخوان ارشاد برای جذب معاون

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
به دنبال شایسته گزینی هستیم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف شایستــــه گزینی مدیران فراخوانی را برای جذب معاون مقررات‌گذاری، کسب‌وکارهای فرهنگی ورئیس برنامه‌ریزی ونظارت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال منتشر کرد.به گزارش مهر در متن این فراخوان آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد برای جذب شایسته‌ترین مدیران در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، نسبت به جذب معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی و رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت از میان افراد رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی اقدام کند. واجدین شرایط تا ۳۱ خرداد می‌توانند به سایت مرکز فناوری اطلاعات به نشانی www.saramad.ir/fa/jazbniroo مراجعه و فرم متقاضیان را تکمیل و اطلاعات و سوابق خود را بارگذاری کنند.بر اساس این فراخوان تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات نظام تنظیم گری کسب و کارهای فرهنگی و رتبه بندی محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی، شناسایی و ساماندهی نشر دیجیتال و تنظیم مقررات برای موسسات، فعالان و آثار فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد و تقویت زمینه‌های سرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی اهم وظایف مورد انتظار معاون مقررات‌گذاری و کسب و کارهای فرهنگی ذکر شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/96777

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی