ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فراموشی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

ما ز ياران چشم يارى داشتيم
خود غلط بود آنچه  مى پنداشتيم !
اگر كسى خوبى هايت را فراموش كرد، تو خوب بودن را فراموش نكن!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70814

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی